Haku

Keski-Suomen museon kokoelmista

Keski-Suomen museon kokoelmiin tallennetaan todistuskappaleita keskisuomalaisten historiasta. KeMun kokoelmat on jaettu esineisiin, taiteeseen, valokuviin ja arkistokokoelmiin. Kokoelmat karttuvat pääasiassa lahjoituksilla ja museon oman dokumentointi- ja tallennustoiminnan kautta. Kokoelmiin tallennetaan myös muistitietoa sekä kuvallisia ja kirjallisia tarinoita keskisuomalaisuudesta eri aikoina. Taidekokoelmia kartutetaan vuosittain Betty ja Emil Ilamon rahaston tuella.

Mikäli olet kiinnostunut lahjoittamaan aineistoa museon kokoelmiin tai osallistumaan dokumentointityöhön, ota yhteyttä museon kokoelmapalveluihin

KeMun Finnan kautta pääset selaamaan osaa kokoelmatiedoista aineistoittain tai kokonaisuutena. Tutustu myös ajankohtaisiin kokoelmanostoihin. Toistaiseksi selattavana on vain pieni osa KeMun laajoista kokoelmista, mutta julkaistujen aineistojen määrä kasvaa jatkuvasti. Löydät siis jatkossa yhä useamman esineen, taideteoksen, valokuvan tai arkistodokumentit tiedot helposti KeMun Finnasta!

Valokuva avoinna olevasta matka-arkusta
Kuva Jari Kuskelin, Keski-Suomen museo

Esineet

KeMun laajat esinekokoelmat kertovat alueen ihmisten elämästä, arjesta ja juhlasta eri aikoina. Vanhimmat esineet ovat esihistorialliselta ajalta. Kokoelmiin tallennetaan myös uudempaa aineistoa museon tallennusvastuiden mukaisesti. Opiskelijoiden arki ja kulttuuriympäristö, keskisuomalaisen ympäristön ja elinkeinojen muutos sekä alueellinen kulttuuri suuntaavat kokoelmien kartuntaa. Kaikkiaan esinekokoelmiin kuuluu yli 75 000 esinettä sekä erilliskokoelmia.

Taide

Keskisuomalainen vanhempi kuvataide muodostaa KeMun taidekokoelmien ytimen. Kokoelmasta löytyy Jonas Heiskan teoksia sekä Urho Lehtisen maalauksia ja luonnospiirroksia. Niiden lisäksi kokoelmissa on muun muassa Alvar Cawénin, Felix Ojasen, Carl Bengtsin ja Juuso Putron maalauksia sekä Feliks Ojasen teoksia. Yrjö Saarisen ja Matti Särkän tuotanto on myös edustettuna samoin kuin Ben Renvallin veistostaide. KeMun kokoelmiin kuuluu myös Vappu Heiskan laaja grafiikan kokoelma. Taidekokoelmat painottuvat ennen vuotta 1960 valmistuneisiin teoksiin.

Maisema – Ympäristö – Luonnos

Valokuvat

KeMun kuva-arkistossa on yli 800 000 valokuvaa Jyväskylästä ja muualta Keski-Suomesta. Vanhimmat kuvat ovat henkilökuvia 1840-luvun lopulta. Kokoelmiin kuuluu niin yksittäisten kuvaamoiden, ammattikuvaajien kuin harrastajienkin kuva-aineistoa. Kuvakokoelmista löytyy keskisuomalaisia maisemia eri ajoilta, Jyväskylän katunäkymiin ja tapahtumiin liittyviä kuvia, kansatieteellisiä kuvia sekä yhdistysten, yritysten, tapahtumien ja yksityisten valokuva-aineistoja. Finnassa julkaistujen kuvien määrä kasvaa jatkuvasti digitoinnin edetessä.

Arkisto

Museon tutkimusarkistoon kuuluu Jyväskylän ja Keski-Suomen alueen historiaan liittyviä dokumentteja eri aikakausilta. Arkistokokoelmissa on esimerkiksi kotiseudun tutkimusretkien aineistoja 1930-luvulta lähtien, kyselyaineistoja, haastatteluja, yhdistysten arkistoja ja museon kokoelmiin liittyviä asiakirjoja. Tutkimusarkiston kokoelmat karttuvat vuosittain myös nykyajan dokumentointien aineistoilla.